Site indexSite map
   
  

ІНСТРУКЦІЯ про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України

                                      Додаток 12
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 12-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків         |          |
                                 ------------
 

                     ТОВАРНИЙ БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ
                     перекачувальних станцій
                 ________________________________
                         (назва станції)

         за період __________________________ 20___ року
 

---------------------------------------------------------------------
| N |Назва операції | Одиниця | Найменування,| Нестандартні|Усього|
|з/п|               |вимірювання| марка, вид |нафтопродукти|      |
|   |               |           |нафтопродуктів|(технологічні|      |
|   |               |           |--------------|    та інші |      |
|   |               |           |   |   |   | |    суміші) |      |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 1 |       2       |    3      | 4 | 5 | 6 | 7|      8      | 9   |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 1 |Залишки на     |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |_______________|           |   |   |   | |             |      |
|   |    (дата      |           |   |   |   | |             |      |
|   | попередньої |           |   |   |   | |             |      |
|   |інвентаризації)|           |   |   |   | |             |      |
|   |               |           |   |   |   | |             |      |
|   |у тому числі: |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |а) у           |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |резервуарах    |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |б) у           |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |технологічній |           |   |   |   | |             |      |
|   |обв'язці,      |           |   |   |   | |             |      |
|  |технологічному |           |   |   |   | |             |      |
|   |обладнанні,    |           |   |   |   | |             |      |
|   |ємностях       |           |   |   |   | |             |      |
|   |технологічного |           |   |   |   | |             |      |
|   |обладнання     |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |в) у           |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |трубопроводах |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |г) нічне       |           |   |   |   | |             |      |
|   |наливання (у   |           |   |   |   | |             |      |
|   |дорозі)        |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |ґ) ресурси     |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |сторонніх      |           |   |   |   | |             |      |
|   |організацій    |           |   |   |   | |             |      |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 2 |Надійшло       |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |у тому числі: |          |   |   |   | |             |      |
|   |а)             |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   | (від кого)   |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |б)             |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   | (від кого)   |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |в)             |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   | (від кого)   |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |г)             |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   | (від кого)   |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |ґ) від         |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |сторонніх      |           |   |   |   | |             |      |
|   |організацій    |           |   |   |   | |             |      |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 3 |Змішування     |    т      |   |   |  | |             |      |
|   |(розпуск       |           |   |   |   | |             |      |
|   |сумішей)       |           |   |   |   | |             |      |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 4 |Переведено з  |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |однієї марки в |           |   |   |   | |             |      |
|   |іншу           |           |   |   |   | |             |      |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 5 |Усього надійшло|    т      |   |   |   | |             |      |
|   |у тому числі: |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |від сторонніх |    т      |   |   |   | |             |      |
|   |організацій    |           |   |   |   | |             |      |
|---+---------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 6 |Баланс         |    т      |   |   |   | |             |      |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
| N |      Назва операції       | Одиниця | Найменування,|Нестандартні |Усього|
|з/п|                           |вимірювання| марка, вид |нафтопродукти|      |
|   |                           |           |нафтопродуктів|(технологічні|      |
|   |                           |           |--------------|   та інші   |      |
|   |                           |           |   |   |   | |   суміші)   |      |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 1 |             2             |     3     | 4 | 5 | 6 | 7|      8      | 9   |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 1 |Відвантажено:              |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |у тому числі               |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   | (залізницею)              |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |(автомобільним транспортом)|     т     |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |(водним транспортом)       |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |(трубопровідним            |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |транспортом)               |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |стороннім організаціям     |     т     |   |   |   | |             |      |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 2 |Змішування                 |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |(розпуск сумішей)          |           |   |   |   | |             |      |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 3 |Переведено з               |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |однієї марки в іншу        |           |   |   |   | |             |      |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 4 |Залишки на                 |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |_______________________    |           |  |   |   | |             |      |
|   |(початок нового місяця)    |           |   |   |   | |             |      |
|   |у тому числі:              |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |а) у резервуарах           |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |б) у технологічній обв'язці|     т     |   |   |   | |             |      |
|   |технологічному обладнанні, |           |   |   |   | |             |      |
|   |ємностях технологічного    |           |   |   |   | |             |      |
|   |обладнання                 |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |в) у трубопроводах         |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |г) нічне наливання         |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |(у дорозі)                 |           |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |ґ) ресурси сторонніх       |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |організацій                |           |   |   |   | |             |      |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 5 |Втрати                     |           |   |   |   | |             |      |
|   |а) у межах норм природних |           |   |   |   | |             |      |
|   |втрат                      |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |б) разові:                 |           |   |   |   | |             |      |
|   |при зачищенні резервуарів і|           |   |   |   | |             |      |
|   |трубопроводів              |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |врізаннях                  |     т     |   |   |   | |             |      |
|   |---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
|   |аваріях                    |     т     |   |   |   | |             |      |
|---+---------------------------+-----------+---+---+---+--+-------------+------|
| 6 |Баланс                     |     т     |   |   |   | |             |      |
---------------------------------------------------------------------------------

 Керівник підприємства __________ _______________________________
                        (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)

 Головний бухгалтер __________ _______________________________
                     (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 13
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 13-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків         |          |
                                 ------------

                              ЖУРНАЛ
               обліку надходження нафтопродуктів
            на АЗС ___________________________________
                           (місцезнаходження)
 

     Початок ___________________________
     Завершення ________________________
     Усього аркушів ____________________
     Термін зберігання: 5 років.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата   |Номер|              Дані за ТТН                 |         Виміряно в резервуарі                      |Фактич-|Віднос-|Прізви-| Підпис |
|з/п|надход-|ТТН |------------------------------------------+----------------------------------------------------|но     |на     |ще й   |оператора|
|   |ження |     |Наймену-|об'єм   |темпера-|густина|маса   |         до зливання            |   після зливання |прийня-|похибка|ініціа-|         |
|   |нафто- |     |вання, |нафто- |тура    |нафто- |нафто- |--------------------------------+-------------------|тий    |вимірю-|ли опе-|         |
|   |продук-|     |марка, |продукту|нафто- |продук-|продук-|темпе-|гус- |об'єм |об'єм|об'єм |об'єм |об'єм|об'єм |об'єм |вання(+|ратора |         |
|   |ту     |     |вид     |за ТТН, |продукту|ту, кг/|ту, кг |ратура|тина,|палива|під- |нафто-|палива|під- |нафто-|нафто- |(+0,8%)|       |         |
|   |       |     |нафто- |куб.дм |град.С |куб.м |       |град.С|кг/ |з під-|това-|проду-|з під-|това-|проду-|продук-|куб.дм |       |         |
|   |       |     |продукту|        |        |       |       |      |куб.м|товар-|рної |кту, |товар-|рної |кту, |ту,    |       |       |         |
|   |       |     |        |        |        |       |       |      |     |ною   |води,|куб.дм|ною   |води,|куб.дм|куб.дм |       |       |         |
|   |       |     |        |        |        |       |       |      |     |водою,|куб. |(ст.11|водою,|куб. |(ст.14|(ст.16 |       |       |         |
|   |       |     |        |        |        |       |       |      |     |куб.дм|дм   |-     |куб.дм|дм   |-     |-      |       |       |         |
|   |       |     |        |        |        |       |       |      |     |      |     |ст.12)|      |     |ст.15)|ст.13) |       |       |         |
|---+-------+-----+--------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-------+-------+-------+---------|
| 1|   2   | 3 |    4   |   5    |   6    |   7   |   8   | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   | 18   | 19   |    20   |
|---+-------+-----+--------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-------+-------+-------+---------|
|   |       |     |        |        |        |       |       |      |     |      |     |      |      |     |      |       |       |       |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 14
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 17-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків         |          |
                                 ------------
 

              ЗМІННИЙ ЗВІТ АЗС ____________________
                                (місцезнаходження)
 

     Оператор______________________ зміна   з_______   год "____"
_____________ 20___р. до ______ год "____" ______________ 20____р.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену- |N     |Ціна |                                А - рух нафтопродуктів по АЗС                   |Обліковий|
|вання і |резер-|реалі-|--------------------------------------------------------------------------------|залишок |
|марка    |вуара |зації |зали- |надійшло,|                       відпущено, л            |налито |списа- |на кінець|
|нафто-   |      |      |шок на|    л    |                                               |в зраз-|но при-|зміни, л |
|продуктів|      |      |поча- |---------+-----------------------------------------------|ковий |родних |(ст.4+   |
|         |      |      |ток   |за |за   |всьо-|     у тому числі за видами реалізації   |мірник |втрат |ст.5+ст.6|
|         |      |      |зміни,|ТТН|акта-|го   |-----------------------------------------|за     |(****) |-ст.7-ст.|
|         |      |      |л     |   |ми   |     |за   |за відо-|за   |за    |за     |проби|актами |       |14-ст.15)|
|         |      |      |      |   |(*) |     |готі-|мостями |тало-|платі-|іншими |(**) |(***) |       |         |
|         |      |      |      |   |     |     |вку |        |нами |жними |доку- |     |       |       |         |
|         |      |      |      |   |     |     |     |        |     |карт- |ментами|     |       |       |         |
|         |      |      |      |   |     |     |     |        |     |ками |       |     |       |       |         |
|---------+------+------+------+---+-----+-----+-----+--------+-----+------+-------+-----+-------+-------+---------|
|   1     |   2 |   3 |   4 | 5 | 6 | 7 | 8 |    9   | 10 | 11 |    12 | 13 |    14 |    15 |   16    |
|---------+------+------+------+---+-----+-----+-----+--------+-----+------+-------+-----+-------+-------+---------|
|         |      |      |      |   |     |     |     |        |     |      |       |     |       |       |         |
|---------+------+------+------+---+-----+-----+-----+--------+-----+------+-------+-----+-------+-------+---------|
|         |      |      |      |   |     |     |     |        |     |      |       |     |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
     (*) Кількість нафтопродукту, злитого із зразкового мірника в
резервуар після проведення перевірки точності відпуску продукту
паливороздавальною колонкою (на підставі акта).
     (**) Кількість нафтопродукту, відібраного для перевірки його
якості (на підставі акта відбору проб нафтопродукту).
     (***) Кількість налитого нафтопродукту в еталонний мірник при
проведенні перевірки точності відпуску продукту паливороздавальною
(оливороздавальною) колонкою (на підставі акта).
     (****) Заповнюється у разі проведення інвентаризації.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену- |      Б - облік нафтопродуктів у резервуарах      |             В - робота лічильних      | Г - суми виторгу за   |
|вання і |                                                  |                механізмів ПРК         |електронним контрольно-|
|марка    |                                                  |                                       | касовим апаратом     |
|нафто-   |--------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------|
|продуктів|номер |    висота    |міст- |залишок |   різниця |номер| показники   |відпу- |величина |   надійшло за зміну   |
|         |резер-|наливання, мм |кість |нафто- |   (ст.16- | ПРК | лічильників |щено за|похибки   |-----------------------|
|         |вуара |              |трубо-|продукту|   ст.21)   |(ОРК)|              |показ- |вимірювань|готівки,|за    |усього,|
|         |      |              |прово-|на      |            |     |              |никами |ПРК(ОРК) | грн   |платі-|грн    |
|         |      |--------------|дів, л|кінець |------------|     |--------------|лічиль-|----------|        |жними |(ст.30+|
|         |      |зага-|під-    |      |зміни, л|над- |нес- |     | на | на   |ника   | % |   л |        |карт- |ст.31) |
|         |      |льна |товарної|      |        |лишок,|тача,|     |кінець|початок|(ст.25-|    |     |        |ками |       |
|         |      |     |води    |      |        |л     |л    |     |зміни,|зміни, |ст.26) |    |     |        |      |       |
|         |      |     |        |      |        |      |     |     | л   |   л   |       |    |     |        |      |       |
|---------+------+-----+--------+------+--------+------+-----+-----+------+-------+-------+----+-----+--------+------+-------|
|         | 17 | 18 |   19   | 20 |    21 |   22 | 23 | 24 | 25 | 26   | 27   | 28| 29 |   30   |    31|    32 |
|---------+------+-----+--------+------+--------+------+-----+-----+------+-------+-------+----+-----+--------+------+-------|
|        |      |     |        |      |        |      |     |     |      |       |       |    |     |        |      |       |
|---------+------+-----+--------+------+--------+------+-----+-----+------+-------+-------+----+-----+--------+------+-------|
|         |      |     |        |      |        |      |     |     |      |       |       |    |     |        |      |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Залишок готівки на кінець зміни _____________________________
                                               (словами)

     Виручка всього, _____________________________________________
                                        (словами)

     у т.ч. за готівку ___________________________________________
                                       (словами)

     Здано грошових коштів (інкасовано) __________________________
                                                 (словами)

     Залишок грошових коштів на кінець зміни _____________________
                                                   (словами)

     Звіт склав, зміну здав _____________________________ ________
                            (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

     Звіт перевірив, зміну прийняв ________________     __________
                                   (прізвище, ім'я,      (підпис)
                                     по батькові)

     До звіту додаються первинні документи (одиниць) _____________
__________________________________________________________________

     Звіт прийняв бухгалтер _____________________________ ________
                            (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
 

                                      Додаток 15
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 15-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                               АКТ
                приймання-здавання нафтопродуктів
                      з трубопроводу на АЗС
            _________________________________________
                      (місцезнаходження АЗС)

                 "___"___________________ 20__ р.
 

     Комісія у складі: представників підприємства
__________________________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові та посада)

та    оператора    АЗС _______________________________   здійснили
                        (прізвище, ім'я, по батькові)

приймання-здавання нафтопродуктів, що надійшли трубопроводом до
резервуарів АЗС:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену-|Час |Час    |N     | Результати вимірювання в резервуарах АЗС |Густина |Темпе-   |Маса     |Маса     |
|вання   |поча-|завер- |резер-|-------------------------------------------|нафто-   |ратура   |нафто-   |прий-    |
|марка, |тку |шення |вуара |       | рівень, мм |     об'єм, куб.м     |продукту,|нафто-   |продукту,|нятого- |
|вид     |пере-|перека-|      |       |------------+----------------------|кг/куб.м |продукту,|кг       |зданого |
|нафто- |качу-|чування|      |       |зага-|у тому|усьо- | у тому числі: |         |град.С   |         |нафто-   |
|продукту|вання|       |      |       |льний|числі |го    |---------------|         |         |         |продукту,|
|        |     |       |      |       |     |підто-|      |підто-|нафто- |         |         |         |кг       |
|        |     |       |      |       |     |варної|      |варної|продукту|         |         |         |         |
|        |     |       |      |       |     |води |      |води |        |         |         |         |         |
|        |     |       |      |-------+-----+------+------+------+--------+---------+---------+---------+---------|
|        |     |       |      |До     |     |      |      |      |        |         |         |         |         |
|        |     |       |      |поча- |     |      |      |      |        |         |         |         |         |
|        |     |       |      |тку    |     |      |      |      |        |         |         |         |         |
|        |     |       |      |пере- |     |      |      |      |        |         |         |         |         |
|        |     |       |      |качу- |     |      |      |      |        |         |         |         |         |
|        |     |       |      |вання |     |      |      |      |        |         |         |         |         |
|--------+-----+-------+------+-------+-----+------+------+------+--------+---------+---------+---------+---------|
|        |     |       |      |Після |     |      |      |      |        |         |         |         |         |
|        |     |       |      |перека-|     |      |      |      |        |         |         |         |         |
|        |     |       |      |чування|     |      |      |      |        |         |         |         |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Здав _______________   Маса прийнятого нафтопродукту ____________
         (підпис)                                      (словами)

 Прийняв ________ Представник від керівництва підприємства ________
         (підпис)                                          (підпис)
 

                                      Додаток 16
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                     і організаціях України

 ___________________________          Форма N 16-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ---------
 особи-платника податків          |       |
                                  ---------
 

                            ВІДОМІСТЬ
                    на відпуск нафтопродуктів
             ________________________________________
             (назва підприємства, якому відпускаються
                          нафтопродукти)
 

 м. _____________                     "____"____________ 20__р.

     АЗС N _____ зміна з ____ год "____" ____________ 20____р. до
____ год "____" _______________ 20____р.

     Залишок на початок звітного періоду
     ________________________________________ ___________ літрів
     (найменування, марка, вид нафтопродукту) (кількість)

------------------------------------------------------------------
| N | Державний |    Номер    |   Кількість   |Прізвище, |Підпис|
|з/п |   номер   |подорожнього | відпущеного | ім'я, по |водія |
|    |автомобіля |    листа    |нафтопродукту, | батькові |      |
|    |           |             | л (словами) | водія   |      |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+------|
| 1 |     2     |      3      |       4       |    5     | 6   |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+------|
|    |           |             |               |          |      |
|----+-----------+-------------+---------------+----------+------|
|    |           |             |               |          |      |
------------------------------------------------------------------

     Залишок на кінець звітного періоду
     ________________________________________ _________ літрів
     (найменування, марка, вид нафтопродукту) (словами)

 __________               _______________________________
 (підпис)                 (прізвище, ім'я, по батькові)

     Примітка. Відомість не є щоденним документом. Термін дії
відомості - звітний період (місяць) з наступним   відкриттям
перевідної відомості на залишок паливно-мастильних матеріалів (у
разі передплати).
 

                                      Додаток 17
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 2-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ---------
 особи-платника податків         |       |
 АЗС ____________________        |       |
      (місцезнаходження)         ---------
 

                              ЖУРНАЛ
            реєстрації перевірок ПРК (ОРК) на точність
                     відпуску нафтопродуктів
 

     Початок ___________________________
     Закінчення ________________________
     Усього аркушів ____________________
     Термін зберігання: 5 років.

----------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата і час|Номер   |Найменування,|      Кількість      |Відносна|Прізвище, |
|з/п|виконання |ПРК     | марка і вид | нафтопродукту, л   |похибка |ім'я, по   |
|   |вимірювань|(ОРК) і |нафтопродукту|---------------------|ПРК     |батькові   |
|   |          |розда- |             | відпущено |відпущено|(ОРК)   |посада     |
|   |          |вального|             |    за     |   за    |--------|особи, яка |
|   |          |крана   |             |лічильником|еталонним|куб.см|%|здійснювала|
|   |          |колонки |             |ПРК (ОРК) |мірником |      | |вимірювання|
|---+----------+--------+-------------+-----------+---------+------+-+-----------|
| 1 |    2     |   3    |      4      |     5     |    6    | 7   |8|     9     |
|---+----------+--------+-------------+-----------+---------+------+-+-----------|
|   |          |        |             |           |         |      | |           |
|---+----------+--------+-------------+-----------+---------+------+-+-----------|
|   |          |        |             |           |         |      | |           |
|---+----------+--------+-------------+-----------+---------+------+-+-----------|
|   |          |        |             |           |         |      | |           |
----------------------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 18
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 1-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків         |          |
                                 ------------
 

                               АКТ
             перевірки ПРК (ОРК) на точність відпуску
                нафтопродуктів на АЗС та зливання
                їх після перевірки до резервуарів
 

 "____"_____________ 20__р.           м._______________

     АЗС N _______________________________________________________
                                (місцезнаходження)

     Назва підприємства-власника _________________________________
     Комісія в складі: ___________________________________________
                         (прізвище, ім'я, по батькові і посада)

__________________________________________________________________
     в присутності ___________________________________________ АЗС
                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

     провела перевірку          роботи          паливороздавальних
(оливороздавальних) колонок на точність відпуску нафтопродуктів
споживачам, після чого їх злито до резервуарів.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування,|    ПРК (ОРК)   | Об'єм   |Допустима |Фактична|      Покази       | Нафтопродукти | Дозволено |
|з/п| марка і вид |                |еталонного| похибка |похибка |      сумарних     |    злито з     |/заборонено/|
|   |нафтопродукту|                | мірника |ПРК (ОРК) | ПРК   |    лічильників    |   еталонного   |експлуатацію|
|   |             |                | другого |          | (ОРК) |                   |    мірника     | ПРК(ОРК) |
|   |             |----------------| розряду, |----------+--------+-------------------+----------------|            |
|   |             | номер | номер | куб.дм |% |куб.см |%|куб.см|    на   |на кінець|кількість|номер |            |
|   |             |колонки| розда- |          | |       | |      | початок |перевірки| літрів |резер-|            |
|   |             |       |вального|          | |       | |      |перевірки|         |         |вуара |            |
|   |             |       | крана |          | |       | |      |         |         |         |      |            |
|---+-------------+-------+--------+----------+--+-------+-+------+---------+---------+---------+------+------------|
| 1 |      2      |   3   |    4   |    5     |6 |   7   |8| 9   |    10   |    11   |    12   | 13   |     14     |
|---+-------------+-------+--------+----------+--+-------+-+------+---------+---------+---------+------+------------|
|   |             |       |        |          | |       | |      |         |         |         |      |            |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
     Примітка. Під час складання змінного звіту кількість злитого
з   мірника   нафтопродукту вилучається із загальної кількості
відпущеного нафтопродукту.

 Комісія: __________              _______________________________
            (підпис)                (прізвище, ім'я, по батькові)

           __________              _______________________________
            (підпис)                (прізвище, ім'я, по батькові)

 Представник АЗС: __________       _______________________________
                   (підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 19
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 18-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків         |          |
                                 ------------

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      Керівник ___________________
                                       (найменування підприємства)

                                      ________ ___________________
                                      (підпис) (прізвище, ім'я,
                                                  по батькові)

                                      "___"_______________20___ р.
 

                              АКТ N
                переведення нафтопродуктів (нафти)
                      з однієї марки в іншу
               від "___"________________ 20____ р.
 

     Комісія, що   діє на підставі наказу (розпорядження) від
________________ 20____р N _______, склала цей акт про те, що
згідно з висновками лабораторії переведено із однієї марки до
іншої:

-------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування, марка, |Кількість,| Причина | Номер | Результат від |
|з/п|   вид нафтопродукту   |    т     |переведення|паспорта|   переведення   |
|   |        (нафти)        |          |           |якості і| нафтопродукту |
|   |                       |          |           | дата |(нафти) із однієї|
|   |                       |          |           | його | марки в іншу   |
|   |-----------------------|          |           | видачі |-----------------|
|   |    до     |   після   |          |           |        |прибуток,|збиток,|
|   |переведення|переведення|          |           |        |   грн   | грн |
|   | в іншу   | в іншу   |          |           |        |         |       |
|   |   марку   |   марку   |          |           |        |         |       |
|---+-----------+-----------+----------+-----------+--------+---------+-------|
| 1 |     2     |     3     |    4     |     5     |    6   |    7    |   8   |
|---+-----------+-----------+----------+-----------+--------+---------+-------|
|   |           |           |          |           |        |         |       |
-------------------------------------------------------------------------------

 Голова комісії ________ ________   _____________________________
                (посада) (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)

 Члени комісії ________ ________   _____________________________
                (посада) (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)

                ________ ________   _____________________________
                (посада) (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)

                ________ ________   _____________________________
                (посада) (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 20
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 19-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                              ЖУРНАЛ
           обліку приймання і реалізації відпрацьованих
          нафтопродуктів на ___________________________
                            (найменування підприємства)
 

     Початок ___________________________
     Завершення ________________________
     Усього аркушів ____________________
     Термін зберігання: 5 років.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |          Прийнято, кг          |        Реалізовано, кг         |Кому     |      Залишок на 1-ше число     |
|з/п|запису|--------------------------------+--------------------------------|реалі-   |--------------------------------|
|   |      |усього|       у тому числі      |усього|      у тому числі       |зовано   |усього|       у тому числі      |
|   |      |      |-------------------------|      |-------------------------|(назва   |      |-------------------------|
|   |      |      |оливи |оливи |суміш    |      |оливи |оливи |суміш    |підпри- |      |оливи |оливи |суміш    |
|   |      |      |моторні|індуст-|нафто-   |      |моторні|індуст-|нафто-   |ємства, |      |моторні|індуст-|нафто-   |
|   |      |      |відпра-|ріальні|продуктів|      |відпра-|ріальні|продуктів|органі- |      |відпра-|ріальні|продуктів|
|   |      |      |цьовані|відпра-|відпра- |      |цьовані|відпра-|відпра- |зації)   |      |цьовані|відпра-|відпра- |
|   |      |      |       |цьовані|цьованих |      |       |цьовані|цьованих |суміш    |      |       |цьовані|цьованих |
|   |      |     |       |       |         |      |       |       |         |нафто-   |      |       |       |         |
|   |      |      |       |       |         |      |       |       |         |продуктів|      |       |       |         |
|   |      |      |       |       |         |      |       |       |         |відпра- |      |       |       |         |
|   |      |      |       |       |         |      |       |       |         |цьованих |      |       |       |         |
|---+------+------+-------+-------+---------+------+-------+-------+---------+---------+------+-------+-------+---------|
| 1 | 2   | 3   |   4   |   5   |    6    | 7   |   8   |   9   |   10    |      11 | 12 |   13 | 14   |   15    |
|---+------+------+-------+-------+---------+------+-------+-------+---------+---------+------+-------+-------+---------|
|   |      |      |       |       |         |      |       |       |         |         |      |       |       |         |
|---+------+------+-------+-------+---------+------+-------+-------+---------+---------+------+-------+-------+---------|
|   |      |      |       |       |         |      |       |       |         |         |      |       |       |         |
|---+------+------+-------+-------+---------+------+-------+-------+---------+---------+------+-------+-------+---------|
|   |      |      |       |       |         |      |       |       |         |         |      |       |       |         |
|---+------+------+-------+-------+---------+------+-------+-------+---------+---------+------+-------+-------+---------|
|   |      |      |       |       |         |      |       |       |         |         |      |       |       |         |
|---+------+------+-------+-------+---------+------+-------+-------+---------+---------+------+-------+-------+---------|
|   |      |      |       |       |         |      |       |       |         |         |      |       |       |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 21
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 24-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                        АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
            N ____ від "____"_______________ 20____ р.
                  ______________________________
                   (найменування підприємства)
 

                             РОЗПИСКА

     До здійснення інвентаризації усі прибуткові та видаткові
документи на товарно - матеріальні цінності внесено до звітів
(реєстрів) і здано до бухгалтерської служби підприємства. Залишки
на момент інвентаризації звірено   з   бухгалтерською   службою
підприємства.

     1. ________ ________ ________________________________________
        (посада) (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові
                             матеріально відповідальної особи)

     2. ________ ________ ________________________________________
        (посада) (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові
                             матеріально відповідальної особи)

     Комісія у складі:
     Голова комісії __________ _______________________________
                      (посада)   (прізвище, ім'я, по батькові)

     Члени комісії: __________ _______________________________
                      (посада)   (прізвище, ім'я, по батькові)
                     __________ _______________________________
                      (посада)   (прізвище, ім'я, по батькові)

     У присутності __________________ на підставі розпорядження
від "___"__________ 20____ р. N _____ здійснено зняття фактичних
залишків нафтопродуктів (нафти), коштів на " ___" _____ 20___ р.

    Інвентаризацію розпочато ___год ___хв "___"___________ 20__р.
     Інвентаризацію завершено ___год ___хв "___"____________20__р.

     Під час інвентаризації встановлено:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Наймену-|Номер |Тип   | Рівень    |              Об'єм, куб.м             |Густина |Темпе- |Маса    |
|з/п|вання   |резер-|резер-|наповнення, |                                       |нафто- |ратура |(брутто)|
|   |нафто- |вуара |вуара |    мм      |                                       |продукту|нафто- |нафто- |
|   |продукту|      |      |------------+---------------------------------------|(нафти) |продукту|продукту|
|   |(нафти),|      |      |зага-|підто-|зага-|підто-|нафто- |поправка|зага-   |при     |(нафти) |(нафти) |
|   |марка, |      |      |льний|варної|льний|варної|продукту|на нахил|льний   |вимірю- |при     |(ст.11 х|
|   |вид     |      |      |     |води |     |води |(нафти) |резер- |об'єм   |ванні   |вимірю- |ст.12 ),|
|   |        |      |      |     |      |     |      |(ст.7 - |вуара   |нафто- |рівня, |ванні   |кг      |
|   |        |      |      |     |      |     |      |ст.8)   |або     |продукту|кг/куб.м|рівня, |        |
|   |        |      |      |     |      |     |      |        |корекцію|(нафти),|        |град.С |        |
|   |        |      |      |     |      |     |      |        |днища   |л       |        |        |        |
|   |        |      |      |     |      |     |      |        |(+-)    |        |        |        |        |
|---+--------+------+------+-----+------+-----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |   2    |   3 |   4 | 5 | 6   | 7 | 8   |   9    |   10   |   11   |   12   | 13    |   14   |
|---+--------+------+------+-----+------+-----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|   |        |      |      |     |      |     |      |        |        |        |        |        |        |
|---+--------+------+------+-----+------+-----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|   |        |      |      |     |      |     |      |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Маса баласту       |Маса    |Маса    |Крім того, маса|Загальна|Маса    | Результат      |
|   (для нафти і темних   |понтона,|(нетто) | нафтопродукту |маса    |залишку |інвентаризації   |
|   нафтопродуктів), кг   |кг      |нафто- | (нафти), кг |нафто- |нафто- |-----------------|
|-------------------------|        |продукту|---------------|продукту|продукту|нестача |надлишок|
|усьо-| у тому числі:    |        |(нафти) |у трубо-|у тарі|(нафти) |(нафти) |--------+--------|
|го: |-------------------|        |у резер-|проводі |      |(ст.20+ |за      |маса    |маса    |
|     |води|меха- |хлори-|        |вуарі   |(з форми|      |ст.21+ |даними |нафто- |нафто- |
|     |    |нічних |стих |        |(ст.14- |23-НП) |      |ст.22), |бухгал- |продукту|продукту|
|     |    |домішок|солей |        |ст.15- |        |      |кг      |терсь- |(нафти) |(нафти) |
|     |    |       |      |       |ст.19), |        |      |        |кого    |(ст.24 -|(ст.23 -|
|     |    |       |      |        |кг      |        |      |        |обліку, |ст.23), |ст.24), |
|     |    |       |      |        |        |        |      |        |кг      |кг      |кг      |
|-----+----+-------+------+--------+--------+--------+------+--------+--------+--------+--------|
| 15 | 16 | 17   | 18 |   19   |   20   |   21   | 22   |   23   |   24   |   25   |   26   |
|-----+----+-------+------+--------+--------+--------+------+--------+--------+--------+--------|
|     |    |       |      |        |        |        |      |        |        |        |        |
|-----+----+-------+------+--------+--------+--------+------+--------+--------+--------+--------|
|     |    |       |      |        |        |        |      |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|                                  Усього:                  |        |        |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Підписи членів комісії:
     Голова комісії ___________ Члени комісії: 1._________________
2.______________ 3.______________ 4.______________ 5._____________
     Фактична кількість нафтопродуктів (нафти), указана в акті
інвентаризації, комісією перевірена в натурі за моєї (нашої)
присутності та внесена до акта, у зв'язку з чим претензій до
інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Зазначена кількість
нафтопродуктів (нафти) перебуває на нашому (моєму) відповідальному
зберіганні, що підтверджуємо своїми підписами.
     Матеріально відповідальні особи:
     1. __________ __________ _______________________________
         (посада)    (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

     2. _________   __________ _______________________________
         (посада)    (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

     Зазначені в   цьому   акті   дані   бухгалтерського    обліку
підтверджую:
     __________   __________      _______________________________
      (посада)     (підпис)        (прізвище, ім'я, по батькові)

     Примітки:
     1. На кожній сторінці   акта   словами   вказуються   число
порядкових номерів і загальна маса продуктів (стовпчик 23). Також
словами вказуються ці дані у кінці акта (у цілому за актом).
     2. Кожна сторінка акта підписується членами інвентаризаційної
комісії і матеріально відповідальними особами.
 

                                      Додаток 22
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 25-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків         |          |
                                 ------------
 

                        АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
        на АЗС N ____________ від "___"__________ 20___р.
               ___________________________________
                    (назва підприємства, АЗС)
 

                             РОЗПИСКА

     До інвентаризації усі прибуткові та видаткові документи на
товарно - матеріальні цінності внесено до звітів ( реєстрів ) і
здано    до   бухгалтерії   підприємства.   Залишки   на   початок
інвентаризації звірено з бухгалтерією.
     1. ________ ________ ________________________________________
        (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові матеріально
                                  відповідальної особи)

     2. ________ ________ ________________________________________
        (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові матеріально
                                   відповідальної особи)

     Комісія у складі:
     Голова комісії __________     _______________________________
                     (посада)       (прізвище, ім'я, по батькові)

     Члени комісії: __________     _______________________________
                     (посада)       (прізвище, ім'я, по батькові)

                    __________     _______________________________
                     (посада)       (прізвище, ім'я, по батькові)

     У присутності __________________ на підставі розпорядження
від "___"_______ 20____ р. N проведено зняття фактичних залишків
нафтопродуктів, коштів на "___"__________ 20___ р.
     Інвентаризацію розпочато   ___________   год   _________   хв
"____"________________20__ р., завершено _________год ______ хв
"___"________________ 20__ р.
     Під час інвентаризації встановлено:
     Перевіркою каси:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Готівки,|        У тому числі за купюрами, шт     |Передано| За Х | За Z |Інкасо-|Нестача,| Над- |
| грн   |                                         |поперед-|звітом,|звітом,| вано, | грн   |лишки,|
|        |                                         | ньою | грн | грн | грн   |        | грн |
|        |                                         |зміною, |       |       |       |        |      |
|        |                                         | грн   |       |       |       |        |      |
|        |-----------------------------------------+--------+-------+-------+-------+--------+------|
|        |500|200|100|50 |20 |10 | 5 |2 |1 |копі-|        |       |       |       |        |      |
|        |грн|грн|грн|грн|грн|грн|грн|грн|грн|йок |        |       |       |       |        |      |
|--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+--------+-------+-------+-------+--------+------|
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |        |       |       |       |        |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Перевіркою наявності нафтопродуктів:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Наймену-|Номер |Залишок |    Надходження, |Номер|    Покази     |Усього |      У т.ч. відпуск за видами реалізації        |
|з/п|вання, |резер-|нафто- |          л       |ПРК | лічильників   |реалі- |                                                 |
|   |марка, |вуара |продукту|------------------|(ОРК)|---------------|зовано,|-------------------------------------------------|
|   |вид     |      |на      |за товар- |за     |     |на     |на     |л (ст.9|за     |за     |за   |за    |за     |проби|за    |
|   |нафто- |      |початок |но-транс- |актами,|     |початок|початок|- ст.8)|готівку|відо- |тало-|платі-|іншими |(**) |актами|
|   |продукту|      |зміни, л|портними |л      |     |зміни |пере- |       |       |мостями|нами |жними |докуме-|     |(***) |
|   |        |      |        |накладними|(*)    |     |       |вірки |       |       |       |     |карт- |нтами |     |      |
|   |        |      |        |          |       |     |       |       |       |       |       |     |ками |       |     |      |
|---+--------+------+--------+----------+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+------+-------+-----+------|
| 1 |   2    |   3 |   4    |      5   |   6   | 7 |   8   |    9 | 10   | 11   | 12   | 13 | 14 |    15 | 16 | 17 |
|---+--------+------+--------+----------+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+------+-------+-----+------|
|   |        |      |        |          |       |     |       |       |       |       |       |     |      |       |     |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
|Залишок | Висота    |   Об'єм нафтопродукту, л   |Об'єм   |Загальний|    Результат     |
|нафто- |наповнення, |                            |нафто- |об'єм, л | інвентаризації |
|продукту|    мм      |                            |продукту|(ст.25+ |                  |
|на      |------------+----------------------------|в трубо-|ст.26)   |------------------|
|початок |зага-|підто-|зага-|підто-|поправка|усього|проводі,|         |нестачі,|надлишки,|
|перевір-|льна |варної|льний|варної|на нахил|об'єм |л       |         |л       |л        |
|ки, л   |     |води |     |води |осі     |(ст.22|        |         |        |         |
|(ст.4+ |     |      |     |      |        |ст.23 |        |         |        |         |
|ст.5+   |     |      |     |      |        |ст.24)|        |         |        |         |
|ст.6-   |     |      |     |      |        |      |        |         |        |         |
|ст.10) |     |      |     |      |        |      |        |         |        |         |
|--------+-----+------+-----+------+--------+------+--------+---------+--------+---------|
| 18    | 19 | 20 | 21 | 22 |   23   | 24 |   25   |    26   |   27   |    28   |
|--------+-----+------+-----+------+--------+------+--------+---------+--------+---------|
|        |     |      |     |      |        |      |        |         |        |         |
------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
     (*) Кількість   нафтопродукту,   злитого   в   резервуари   з
еталонного мірника після здійснення перевірки точності відпуску
продукту паливороздавальною колонкою (на підставі акта).
     (**) Кількість нафтопродукту, відібраного для перевірки його
якості (на підставі акта відбирання проб нафтопродукту).
     (***) Кількість налитого нафтопродукту до еталонного мірника
під час перевірки точності відпуску продукту паливороздавальною
колонкою (на підставі акта).

     Підписи членів комісії:
     Голова комісії ______________
     Члени комісії: 1.____________ 2.______________ 3.____________

     Фактична наявність нафтопродуктів, коштів та талонів згідно з
актом комісією перевірена в натурі за моєї (нашої) присутності.
     Претензій до проведення інвентаризації не маю (маємо).
     1. ________ ________ _______________________________________
        (посада) (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові)

     2. ________ ________ _______________________________________
        (посада) (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 23
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 20-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків         |          |
                                 ------------
 

                          РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                        про інвентаризацію
                N _____ від "___"__________ 20__р.
 

     Для здійснення інвентаризації ___________________________ у
                                     (найменування підприємства)

матеріально   відповідальної (них)   особи (осіб) призначається
інвентаризаційна комісія у складі:

     1. Голови комісії ___________________________________________
                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

     2. Членів комісії ___________________________________________
                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

     Інвентаризації підлягають ___________________________________
               (зазначити цінності, які підлягають інвентаризації)

    Інвентаризацію розпочати ____________________________________
                                     (дата, година початку)

     і завершити _________________________________________________
                             (дата, година завершення)

     Причина інвентаризації ______________________________________
                               (зазначається: контрольна, зміна

__________________________________________________________________
        матеріально відповідальних осіб, переоцінка, тощо)

     Інвентаризацію здійснити в повній відповідності до чинної
Інструкції щодо порядку проведення інвентаризації   цінностей.
Інвентаризаційні матеріали здати
     до бухгалтерії ___________________________ не пізніше _______
                    (найменування підприємства)

години "___"_________ 20__ р.

     З розпорядженням ознайомлені:
     1. _____________ ________ ___________________________________
        (час та дата) (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

     2. _____________ ________ ___________________________________
        (час та дата) (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

     3. _____________ ________ ___________________________________
        (час та дата) (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

     4. _____________ ________ ___________________________________
        (час та дата) (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

 Керівник _____________________ __________________________________
                (підпис)          (прізвище, ім'я, по батькові)

 Головний бухгалтер __________ __________________________________
                     (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 24
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 21-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків         |          |
                                 ------------
 

                              ЖУРНАЛ
             контролювання за виконанням розпоряджень
                  щодо проведення інвентаризації
           на ________________________________________
              (найменування підприємства, організації)
 

     Початок ___________________________
     Завершення ________________________
     Усього аркушів ____________________
     Термін зберігання: 5 років.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Наймену-| Розпоря- |    Дата і час   |Наймену-| Відмітка про результати     |Дата    |Дата вжиття заходів|Примітки|
|з/п|вання   | дження |                 |вання, |       інвентаризації         |затвер- |    щодо нестачі   |        |
|   |підприє-|----------+-----------------|марка, |------------------------------|дження |    (надлишку)     |        |
|   |мства, |дата|номер|початку |завер- |вид     |   нестачі   |   надлишки     |резуль- |-------------------|        |
|   |місце- |    |     |інвента-|шення   |нафто- |-------------+----------------|татів   |віднесення|передано|        |
|   |знахо- |    |     |ризації |інвента-|продукту|кіль- |вар- |кіль- |вар-     |інвента-|збитків на|справу |        |
|   |дження |    |     |        |ризації |(нафти) |кість,|тість,|кість,|тість,   |ризації |винних    |до      |        |
|   |        |    |     |        |        |        |т     |грн   |т     |грн      |керівни-|осіб      |слідчих |        |
|   |        |    |     |        |        |        |      |      |      |         |цтвом   |          |органів |        |
|---+--------+----+-----+--------+--------+--------+------+------+------+---------+--------+----------+--------+--------|
| 1 |   2    | 3 |   4 |   5    |   6    |   7    |   8 |    9 | 10 |    11   |   12   |    13    |   14   |   15   |
|---+--------+----+-----+--------+--------+--------+------+------+------+---------+--------+----------+--------+--------|
|   |        |    |     |        |        |        |      |      |      |         |        |          |        |        |
|---+--------+----+-----+--------+--------+--------+------+------+------+---------+--------+----------+--------+--------|
|   |        |    |     |        |        |        |      |      |      |         |        |          |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 25
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 22-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                             ДОВІДКА
           про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти)
                  на ___________________________
                     (найменування підприємства)
 

     Наявність нафтопродуктів (нафти):

---------------------------------------------------------------
|Найменування,|      Кількість нафтопродуктів (нафти), т      |
|марка, вид   |-----------------------------------------------|
|нафтопродукту|Усього|             у тому числі:              |
|(нафти)      |(ст.3+|----------------------------------------|
|             |ст.4) |Найменування| нафтопродукти (нафта) на |
|             |      |підприємства| відповідальному зберіганні|
|             |      |            |---------------------------|
|             |      |            | усього   |у тому числі за|
|             |      |            |(ст.5+ст.6+| власниками   |
|             |      |            |ст.7+ст.8) |нафтопродуктів |
|             |      |            |           |    (нафти)    |
|             |      |            |           |---------------|
|             |      |            |           |   |   |   |   |
|-------------+------+------------+-----------+---+---+---+---|
|      1      |    2 |      3     |     4     | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------+------+------------+-----------+---+---+---+---|
|             |      |            |           |   |   |   |   |
---------------------------------------------------------------

 Керівник підприємства __________ ________________________________
                        (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

 Головний бухгалтер __________   _________________________________
                     (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові)

     Достовірність визначення книжкових залишків підтверджуємо:
     Члени робочої інвентаризаційної комісії:
     ___________________ _______________________________
           (підпис)       (прізвище, ім'я, по батькові)

     ___________________ _______________________________
           (підпис)       (прізвище, ім'я, по батькові)

     Книжкові залишки нафтопродуктів (нафти) звірено з обліком
матеріально відповідальних осіб:
     ________________ _______________________________
         (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові)

     ________________ _______________________________
         (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 26
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 3-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                               АКТ
         вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах
             _______________________________________
                   (найменування підприємства)

                за станом на ______ год ______ хв
               "____"______________________20___р.
 

------------------------------------------------------------------------------
|Найменування | Номер   | Загальна | Рівень   |   Густина   | Температура |
|нафтопродукту|резервуара| висота   |підтоварної|нафтопродукту|нафтопродукту|
| (нафти),   |          |наповнення,|    води   | (нафти),   | (нафти),   |
| марка, вид |          |    мм     | (льоду), | кг/куб.м   |    град.С   |
|             |          |           |    мм     |             |             |
|-------------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|      1      |    2     |     3     |     4    |      5      |      6      |
|-------------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|             |          |           |           |             |             |
|-------------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|             |          |           |           |             |             |
------------------------------------------------------------------------------

     Вимірювання здійснено   комісією   за    моєї    присутності.
Результати вимірювання внесено до цього акта правильно. Претензій
до роботи комісії не маю.

 Матеріально відповідальна
 особа          __________    __________________________________
                 (підпис)        (прізвище, ім'я, по батькові)

 Комісія:       __________    __________________________________
                 (підпис)        (прізвище, ім'я, по батькові)

                __________    __________________________________
                 (підпис)        (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 27
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 23-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                            ВІДОМІСТЬ
                 наявності нафтопродуктів (нафти)
              у технологічних нафтопродуктопроводах
             за станом на "___"______________ 20__ р.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену-|Номер   |Номер |Діаметр |Довжина |Об'єм в |Загальний|Густина |Темпе- |Маса    |        Маса баласту           |Маса    |
|вання, |резер- |ділянки|трубо- |трубо- |1 п.м   |об'єм    |нафто- |ратура |брутто |     (для нафти і темних       |нафто- |
|марка, |вуара, |трубо- |проводу,|проводу,|трубо- |нафто-   |продукту|нафто- |нафто- |      нафтопродуктів),         |продукту|
|вид     |номер   |проводу|м       |м       |проводу,|продукту |(нафти),|продукту|продукту|              т                |(нафти) |
|нафто- |техно- |       |        |        |куб.м   |(нафти), |кг/куб.м|(нафти),|(нафти) |-------------------------------|нетто   |
|продукту|логічної|       |        |        |        |куб.м    |        |град.С |(ст.6 х |усьо-|      у тому числі:      |(ст.9 - |
|(нафти) |лінії   |       |        |        |        |         |        |        |ст.7)   |го: |-------------------------|ст.10), |
|        |        |       |        |        |        |         |        |        |        |     |води|механічних|хлористих|т       |
|        |        |       |        |        |        |         |        |        |        |     |    |домішок   |солей    |        |
|--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+----+----------+---------+--------|
|   1    |    2   |       |    3   |    4   |    5   |    6    |   7    |   8    |   9    | 10 | 11 |    12    |    13   | 14    |
|--------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-----+----+----------+---------+--------|
|        |        |       |        |        |        |         |        |        |        |     |    |          |         |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Члени інвентаризаційної комісії ________ _____________________________
                                 (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                                 ________ _____________________________
                                 (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

 Матеріально відповідальна особа ________ _____________________________
                                 (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 28
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 35-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                            ВІДОМІСТЬ
             наявності нафтопродуктів у технологічних
                        трубопроводах АЗС
             за станом на "___"______________ 20__ р.
 

------------------------------------------------------
|Наймену- |N резер-|Діаметр|Довжина|Об'єм в|Загальний|
|вання    |вуара, |трубо- |трубо- |1 п.м |об'єм    |
|нафто-   |N техно-|проводу|проводу|трубо- |трубо-   |
|продукту,|логічної|(*), мм|(*), м |проводу|проводу, |
|марка,   |лінії   |       |       |(*),   |куб.м    |
|вид      |        |       |       |куб.м |         |
|---------+--------+-------+-------+-------+---------|
|   1     |   2    |   3   |   4   |   5   |    6    |
|---------+--------+-------+-------+-------+---------|
|         |        |       |       |       |         |
|---------+--------+-------+-------+-------+---------|
|         |        |       |       |       |         |
------------------------------------------------------

 Члени інвентаризаційної комісії: ________ _______________________
                                  (підпис)     (прізвище, ім'я,
                                                 по батькові)

                                  ________ _______________________
                                  (підпис)    (прізвище, ім'я,
                                                по батькові)

 Матеріально відповідальна особа ________ ________________________
                                 (підпис)     (прізвище, ім'я,
                                                по батькові)

_______________
     (*) Стовпчики 3, 4, 5 заповнюються тільки в разі відсутності
градуювальних таблиць на трубопроводи.
 

                                      Додаток 29
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 26-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                               АКТ
          інвентаризації нафтопродуктів (нафти) у суднах
            на "____"______________________ 20____ р.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Наймену-|Назва |Дата, |      Маса за документами після вивантаження    |      Маса нафтопродукту (нафти) за даними      |Прина- |При- |
|з/п|(судна,|вання, |пункту |номер |             нафтопродукту (нафти)              |                 інвентаризації                 |лежність|мітка|
|   |танкера|марка, |остан- |акта   |------------------------------------------------+------------------------------------------------|залишку |     |
|   |баржі) |вид     |нього |остан- |брутто,|   уміст баласту (для нафти і   |нетто, |брутто,|   уміст баласту (для нафти і   |нетто, |нафто- |     |
|   |       |нафто- |виван- |нього |т      |    темних нафтопродуктів), т   |т (ст.6|т      |    темних нафтопродуктів),т    |т      |продукту|     |
|   |       |продукту|таження|вимірю-|       |                                |-ст.7) |       |                т               |(ст.12-|        |     |
|   |       |(нафти) |       |вання |       |--------------------------------|       |       |--------------------------------|ст.13) |        |     |
|   |       |        |       |       |       |усього|      у тому числі       |       |       |усього|      у тому числі       |       |        |     |
|   |       |        |       |       |       |      |-------------------------|       |       |      |-------------------------|       |        |     |
|   |       |        |       |       |       |      |води|хлористих|механічних|       |       |      |води|хлористих|механічних|       |        |     |
|   |       |        |       |       |       |      |    |солей    |домішок   |       |       |      |    |солей    |домішок   |       |        |     |
|---+-------+--------+-------+-------+-------+------+----+---------+----------+-------+-------+------+----+---------+----------+-------+--------+-----|
| 1 |    2 |   3    |   4   |   5   |   6   | 7   | 8 |    9    |    10    | 11   | 12   | 13 | 14 |    15   |    16    | 17   |   18   | 19 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Підписи членів комісії:
 Голова комісії ___________
 Члени комісії: 1.______________ 2.______________ 3._____________
                 4.______________ 5.______________

     Фактична кількість нафтопродуктів (нафти) згідно з актом
інвентаризації комісією перевірена в натурі за моєї присутності та
внесена до інвентаризаційного опису, у зв'язку з чим претензій до
інвентаризаційної комісії з проведення інвентаризації не маю (не
маємо). Зазначена кількість нафтопродуктів (нафти) перебуває на
нашому (моєму)   відповідальному   зберіганні,   що   підтверджую
(підтверджуємо) власними підписами.

 Матеріально відповідальні особи:
 1. __________   __________   ____________________________________
     (посада)     (підпис)       (прізвище, ім'я, по батькові)

 2. __________   __________   ____________________________________
     (посада)     (підпис)       (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 30
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 27-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                      ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ
        результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти)
          за станом на "____"________________ 20____ р.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер за |Наймену-|N     |    Результат    |        Пересортиця        | Результат   |   Нестачі   |Відносна| Надлишки    |   Нестачі    |
|актом    |вання, |резер-| інвентаризації |---------------------------|інвентаризації|нафтопродукту|похибка |нафтопродукту |нафтопродукту |
|інвен-   |марка і |вуара |                 | надлишки, | нестачі,   |з урахуванням | (нафти) в |вимірю- |(нафти), які | (нафти),    |
|таризації|вид     |      |                 |що зараховані| що покриті | пересортиці | межах норм |вання   | підлягають   |вартість яких |
|         |нафто- |      |                 | в покриття | надлишками |--------------| природних |нафто- |оприбуткуванню| підлягає    |
|         |продукту|      |                 |   нестач    |             |над-   |нес- |    втрат    |продукту|              |відшкодуванню |
|         |(нафти) |      |                 |             |             |лишки, |тачі, |             |(нафти),|              |              |
|         |        |      |-----------------+-------------+-------------|т (л) |т (л) |-------------|+- т (л)|--------------+--------------|
|         |        |      |надлишок|нестача |кіль- |вар- |кіль- |вар- |       |      |кіль- |вар- |        |кіль- |вар- |кіль- |вар- |
|         |        |      |нафто- |нафто- |кість,|тість,|кість,|тість,|       |      |кість,|тість,|        |кість, |тість,|кість, |тість,|
|         |        |      |продукту|продукту|т (л) |грн   |т (л) |грн   |       |      |т (л) |грн   |        |т(л)   |грн   |т(л)   |грн   |
|         |        |      |(нафти),|(нафти),|      |      |      |      |       |      |      |      |        |(ст.10 |      |(ст.11-|      |
|         |        |      |т (л)   |т (л)   |      |      |      |      |       |      |      |      |        |-ст.14)|      |ст.12- |      |
|         |        |      |        |        |      |      |      |      |       |      |      |      |        |       |      |ст.14) |      |
|---------+--------+------+--------+--------+------+------+------+------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+------|
|   1     |   2    | 3   |   4    |   5    |    6 |   7 | 8   | 9   | 10   | 11   | 12 | 13 |   14   | 15   | 16 | 17   | 18 |
|---------+--------+------+--------+--------+------+------+-------------+-------+------+------+------+--------+-------+------+--------------|
|         |        |      |        |        |      |      |             |       |      |      |      |        |       |      |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер __________     _______________________________
                     (підпис)       (прізвище, ім'я, по батькові)

 З результатами порівняльної відомості ознайомлений
 __________          _____________________________________________
 (підпис)              (прізвище, ім'я, по батькові матеріально
                                   відповідальної особи)

 "____"________________________20 р.
 

 
                                      Додаток 31
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 28-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                            РОЗРАХУНОК
              природних втрат нафтопродуктів (нафти)
               за період з "____"________ 20____ р.
               до "____"_________________ 20____ р.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд- |Найме- |N     |Тип   |   При прийманні в резервуари   |      При зберіганні      |
|ковий   |нування,|резер-|резер-|                                |     до одного місяця     |
|номер   |марка, |вуара |вуара |--------------------------------+--------------------------|
|за актом|вид     |      |      |спосіб|кіль-   |норма   |нарахо-|кількість|норма   |нарахо-|
|інвента-|нафто- |      |      |надхо-|кість   |природ- |вано за|нафто-   |природ- |вано за|
|ризації |продукту|      |      |дження|нафто- |них     |нормою |продукту |них     |нормою |
|        |(нафти) |      |      |      |продукту|втрат, |кг     |(нафти), |втрат на|кг     |
|        |        |      |      |      |(нафти),|кг на   |       |що збері-|1 тонну |       |
|        |        |      |      |      |що наді-|1 тонну |       |галась до|нафто- |       |
|        |        |      |      |      |йшов, т |нафто- |       |одного   |продукту|       |
|        |        |      |      |      |        |продукту|       |місяця, т|(нафти),|       |
|        |        |      |      |      |        |(нафти) |       |         |кг      |       |
|--------+--------+------+------+------+--------+--------+-------+---------+--------+-------|
|   1    |   2    | 3   | 4   |   5 |    6   |   7    |    8 |      9 |   10   | 11   |
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
|При зберіганні понад       |       При відпуску       |Усього    |Облікова|Вартість,|
|    один місяць            |   в транспортні засоби   |нараховано|ціна    | грн.   |
|---------------------------+--------------------------|за нормами|нафто- |         |
|кількість|норма    |нарахо-|відпу- |норма    |нарахо-|природних |продукту|         |
|нафто-   |природних|вано за|щено    |природних|вано за|втрат, кг |(нафти),|         |
|продукту |втрат на |нормою,|нафто- |втрат на |нормою,|(ст.6+    |грн.    |         |
|(нафти), |1 тонну |кг     |продукту|1 тону   |кг     |ст.10+    |        |         |
|що збері-|нафто-   |       |(нафти),|нафто-   |       |ст.13+    |        |         |
|галась   |продукту |       |т       |продукту |       |ст.16)    |        |         |
|понад    |(нафти), |       |        |(нафти), |       |          |        |         |
|місяць, т|кг       |       |        |кг       |       |          |        |         |
|---------+---------+-------+--------+---------+-------+----------+--------+---------|
|   12    |   13    | 14   |   15   |   16    |   17 |    18    |   19   |    20   |
--------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник підприємства __________ _______________________________
                        (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

 Головний бухгалтер __________   _______________________________
                     (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові)

 З розрахунком ознайомлений(і) ________ __________________________
                               (підпис)     (прізвище, ім'я, по
                                            батькові матеріально
                                            відповідальної особи)

 "___"__________ 20____ р.
 

                                      Додаток 32
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 29-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                            РОЗРАХУНОК
                  природних втрат нафтопродуктів
        по АЗС N______, розташованій за місцезнаходженням:
          _____________________________________________
 

               за період з "___"_________ 20___ р.
                   до "___"__________ 20___ р.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд- |Наймену-|Номер |Норма    |Маса    |Усього    |Об'єм   |Середня |Усього    |Облікова |Вартість,|
|ковий   |вання, |резер-|природних|прий-   |нараховано|прийня- |густина |нараховано|ціна      | грн.   |
|номер   |марка, |вуара |втрат, кг|нятого |за нормами|того    |нафто-   |за нормами|нафто-    |         |
|за актом|вид     |      |         |нафто- |природних |нафто- |продукту,|природних |продуктів,|         |
|інвента-|нафто- |      |         |продукту|втрат,    |продукту|що наді- |втрат, л |грн.      |         |
|ризації |продукту|      |         |(за ТТН,|кг       |(за ТТН,|йшов     |(ст.6 :   |          |         |
|        |        |      |         |актами),|          |актами),|г/куб.дм |ст.8)     |          |         |
|        |        |      |         |т       |          |л       |(ст.5 : |          |          |         |
|        |        |      |         |        |          |        |ст.7)    |          |          |         |
|--------+--------+------+---------+--------+----------+--------+---------+----------+----------+---------|
|   1    |   2    | 3   |    4    |    5   |    6     |   7    |    8    |    9     |   10     |    11   |
|--------+--------+------+---------+--------+----------+--------+---------+----------+----------+---------|
|        |        |      |         |        |          |        |         |          |          |         |
|--------+--------+------+---------+--------+----------+--------+---------+----------+----------+---------|
|        |        |      |         |        |          |        |         |          |          |         |
|--------+--------+------+---------+--------+----------+--------+---------+----------+----------+---------|
|        |        |      |         |        |          |        |         |          |          |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник підприємства __________ _______________________________
                        (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

 Головний бухгалтер __________   _______________________________
                     (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові)

 З розрахунком ознайомлений(і) ________ __________________________
                               (підпис)     (прізвище, ім'я, по
                                            батькові матеріально
                                            відповідальної особи)

 "___"__________ 20____ р.
 

                                      Додаток 33
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання,
                                      відпуску та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 30-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                        АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
               нафтопродуктів (нафти), які належать
               ___________________________________
               (найменування підприємства власника
                     нафтопродуктів (нафти))
           і перебувають на відповідальному зберіганні
 

     на _________________________________     за     станом     на
        (назва підприємства, організації)

"___" _________ 20__р. згідно з договором від "___"_________20__р.
N_____.

     Робочою інвентаризаційною комісією у складі
__________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)

здійснено інвентаризацію нафти та/або нафтопродуктів, які належать
____________________ за місцем зберігання ________________________
(назва підприємства)                        (назва нафтобази, АЗС)

     Інвентаризацією встановлено:
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найме- |Заставна|Кількість|Фактична | Відхилення фактичної наявності нафтопродукту |
|з/п|нування,|ціна за |нафто-   |наявність|         (нафти) від облікових даних           |
|   |марка, |одну    |продукту |нафто-   |-----------------------------------------------|
|   |вид     |тонну, |(нафти)  |продукту |             нестача             | надлишки   |
|   |нафто- |грн     |за даними|(нафти), |---------------------------------|             |
|   |продукту|        |бухгалте-|т        |    усього   |    у тому числі   |             |
|   |(нафти) |        |рського |         |-------------+-------------------+-------------|
|   |        |        |обліку, т|         |кіль- |вар- | у межах |підлягає |кіль- |вар- |
|   |        |        |         |         |кість,|тість,| норм   |відшкоду-|кість,|тість,|
|   |        |        |         |         |т     |грн   |природних|ванню, т |т     |грн   |
|   |        |        |         |         |      |      |втрат, т |         |      |      |
|---+--------+--------+---------+---------+------+------+---------+---------+------+------|
| 1 |   2    |    3   |   4     |    5    |   6 |   7 |    8    |    9    | 10 |   11 |
|---+--------+--------+---------+---------+------+------+---------+---------+------+------|
|   |        |        |         |         |      |      |         |         |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------

 Фактична наявність _____________     Нестача ____________________
                      (словами)                     (словами)

 Надлишки ___________________________
                   (словами)

 Члени комісії:
 ________   ____________________   ________ ____________________
 (підпис)   (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)

 ________   ____________________   ________ ____________________
 (підпис)   (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
 

                                      Додаток 34
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 31-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                          ТОВАРНА КНИГА
             кількісного руху нафтопродуктів (нафти)
 

     Початок ___________________________
     Завершення ________________________
     Усього аркушів ____________________
     Термін зберігання: 5 років.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Поста- |Наймену-|N прий- |Кількість | Інші надходження   |Усього |N        |Відпу- |        Інші витрати      |Усього |Зали- |Посада |Прізвище,|Підпис|
|з/п|запису|чальник|вання, |мального |прийнятого|---------------------|наді- |реєстрів,|щено    |--------------------------|витрат,|шок,   |переві-|ініціали |      |
|   |      |       |марка, |акта або |нафто-    |надлишки,|переве-|   |йшло, т|за якими |(відван-|    нестачі за   |пере-   |т      |т      |рника |         |      |
|   |      |       |вид     |іншого   |продукту |оприбут- |дено з |   |(ст.6 +|первинні |тажено),| результатами   |ведено з|(ст.11 |(ст.9 -|прави- |         |      |
|   |      |       |нафто- |документа|(нафти), т|ковані   |однієї |   |ст.7 + |документи|т       |інвентаризації, т|однієї |+ ст.12|ст.15) |льності|         |      |
|   |      |       |продукту|         |          |за резу- |марки в|   |ст.8 + |здано до |        |-----------------|марки в |+      |       |ведення|         |      |
|   |      |       |(нафти) |         |          |льтатами |іншу, т|   |ст.9) |бухгал- |        |усього:|у тому   |іншу, т |ст.14) |       |записів|         |      |
|   |      |       |        |         |          |інвента- |       |   |       |терії    |        |       |числі в |        |       |       |       |         |      |
|   |      |       |        |         |          |ризації, |       |   |       |         |        |       |межах    |        |       |       |       |         |      |
|   |      |       |        |         |          |т        |       |   |       |         |        |       |норм     |        |       |       |       |         |      |
|   |      |       |        |         |          |         |       |   |       |         |        |       |природних|        |       |       |       |         |      |
|   |      |       |        |         |          |         |       |   |       |         |        |       |втрат    |        |       |       |       |         |      |
|---+------+-------+--------+---------+----------+---------+-------+---+-------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+---------+------|
| 1 | 2   |   3   |   4    |    5    |     6    |    7    |    8 | 9 |    10 |    11   |   12   | 13   |    14   |    15 | 16   |   17 | 18   |    19   | 20 |
|---+------+-------+--------+---------+----------+---------+-------+---+-------+---------+--------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+---------+------|
|   |      |       |        |         |          |         |       |   |       |         |        |       |         |        |       |       |       |         |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 35
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України

 ___________________________          Форма N 32-НП
 (підприємство, організація,
     місцезнаходження)

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/
 Ідентифікаційний номер фізичної ------------
 особи-платника податків          |          |
                                  ------------
 

                               ЗВІТ
        про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах
                   за _______________20____ р.
 

              на __________________________________
                       (назва підприємства)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену-|Втрати в межах норм природних втрат, т | Фактичні втрати, т |            У тому числі:           |
|вання, |---------------------------------------+---------------------+------------------------------------|
|марка, |при       |при        |при      |усього|усього| у тому числі |     разові втрати, т     |у межах |
|вид     |прийманні,|відпуску в |перека- |      |      |--------------+--------------------------|норм     |
|нафто- |відпуску |транспортні|чуванні |      |      |власні|сторо- |при    |при     |при      |природних|
|продукту|та збері- |засоби     |магіст- |      |      |      |нніх   |пошко- |зачи-   |врізанні,|втрат, т |
|(нафти) |ганні у   |           |ральними |      |      |      |органі-|дженнях|щенні   |техніч- |         |
|        |резер-    |           |трубо-   |      |      |      |зацій |і ава- |резер- |ному     |         |
|        |вуарах    |           |проводами|      |      |      |       |ріях   |вуарів і|обслуго- |         |
|        |          |           |         |      |      |      |       |       |трубо- |вуванні, |         |
|        |          |           |         |      |      |      |       |       |проводів|ремонті |         |
|        |          |           |         |      |      |      |       |       |        |та інше |         |
|--------+----------+-----------+---------+------+------+------+-------+-------+--------+---------+---------|
|   1    |     2    |     3     |    4    | 5   | 6   | 7   |   8   |   9   |   10   |      11 |    12   |
|--------+----------+-----------+---------+------+------+------+-------+-------+--------+---------+---------|
|        |          |           |         |      |      |      |       |       |        |         |         |
|--------+----------+-----------+---------+------+------+------+-------+-------+--------+---------+---------|
|        |          |           |         |      |      |      |       |       |        |         |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник підприємства __________   _______________________________
                        (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові)
 

                                      Додаток 36
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України
 

                             ТАБЛИЦЯ
          визначення коефіцієнта заповнення трубопроводу
 

---------------------------------------------------------------------------
|Коефіцієнт|                  Діаметр трубопроводу D, мм                  |
|заповнення|--------------------------------------------------------------|
|К         | 200 | 300 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| з        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,05   |0,0184|0,0542|0,0818|0,2118|0,3444|0,5195|0,7417|1,3449|2,1869|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,10   |0,0368|0,1058|0,1636|0,4236|0,6888|1,0390|1,4835|2,6897|4,3738|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,15   |0,0552|0,1627|0,2455|0,6354|1,0332|1,5586|2,2252|4,0346|6,5607|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,20   |0,0736|0,2170|0,3273|0,8472|1,3776|2,0781|2,9669|5,3794|8,7476|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,25   |0,0920|0,2712|0,4091|1,0590|1,7221|2,5976|3,7087|6,7243|10,344|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,30   |0,1104|0,3254|0,4909|1,2708|2,0665|3,1171|4,4504|8,0692|13,213|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,35   |0,1288|0,3767|0,5727|1,4826|2,4109|3,6367|5,1922|9,4140|15,082|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,40   |0,1472|0,4339|0,6545|1,6944|2,7553|4,1562|5,9339|10,588|17,951|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,45   |0,1656|0,4882|0,7364|1,9062|3,0997|4,6757|6,6756|12,037|19,820|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,50   |0,1840|0,5427|0,8182|2,1180|3,4441|5,1952|7,4174|13,486|21,689|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,55   |0,2024|0,5967|0,9000|2,3298|3,7885|5,7148|8,1591|14,935|24,558|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,60   |0,2208|0,6509|0,9818|2,5416|4,1330|6,2343|8,9008|16,383|26,427|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,65   |0,2392|0,7051|1,0637|2,7534|4,4774|6,7538|9,6425|17,832|28,296|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,70   |0,2576|0,7593|1,2273|3,1770|4,8218|7,2733|10,843|18,280|30,165|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,75   |0,2760|0,8136|1,3091|3,3888|5,1662|7,7928|11,261|20,729|32,034|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,80   |0,2944|0,8678|1,3909|3,6006|5,5106|8,3124|12,095|21,177|34,903|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,85   |0,3128|0,9221|1,4728|3,8124|5,8550|8,8190|13,512|22,686|37,771|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,90   |0,3312|0,9763|1,5546|4,0242|6,1994|9,3514|14,930|24,075|39,640|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   0,95   |0,3495|1,0306|1,6363|4,2360|6,5438|9,8709|14,350|25,532|41,509|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|          |більше|більше|більше|більше|більше|більше|більше|більше|більше|
|----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|          |0,3500|1,0800|1,7000|4,2000|6,8882|10,905|15,767|26,972|43,380|
---------------------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 37
                                      до Інструкції про порядок
                                      приймання, транспортування,
                                      зберігання, відпуску
                                      та обліку нафти
                                      і нафтопродуктів
                                      на підприємствах
                                      і організаціях України
 

                             ТАБЛИЦІ
                 значень поправкових коефіцієнтів
                    на місткість трубопроводів
 

     Таблиця 1 - Значення коефіцієнта К  залежно від середнього
                                          р
тиску нафти в нафтопроводі

------------------------------------------------------------------
|    Діаметр і товщина стінки    | Середній надлишковий тиск у |
|        трубопроводу, мм        |       трубопроводі, МПа       |
|                                |-------------------------------|
|                                | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,7 |
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|              273*7             |1,00017|1,00035|1,00053|1,00065|
|              273*8             |1,00015|1,00031|1,00048|1,00057|
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|              325*7             |1,00021|1,00042|1,00063|1,00077|
|              325*8             |1,00018|1,00037|1,00055|1,00068|
|              325*9             |1,00016|1,00032|1,00049|1,00060|
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|              377*7             |1,00024|1,00048|1,00072|1,00090|
|              377*8             |1,00021|1,00042|1,00064|1,00078|
|             377*10             |1,00170|1,00034|1,00051|1,00163|
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|              426*7             |1,00027|1,00055|1,00082|1,00101|
|              426*8             |1,00024|1,00046|1,00069|1,00086|
|              426*9             |1,00021|1,00042|1,00064|1,00079|
|             426*10             |1,00019|1,00038|1,00058|1,00071|
|             426*11             |1,00017|1,00035|1,00052|1,00064|
|             426*12             |1,00016|1,00032|1,00048|1,00059|
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|              530*8             |1,00030|1,00060|1,00089|1,00110|
|              530*9             |1,00029|1,00056|1,00082|1,00100|
|             530*10             |1,00024|1,00048|1,00072|1,00088|
|             530*11             |1,00021|1,00043|1,00065|1,00080|
|             530*12             |1,00020|1,00040|1,00060|1,00074|
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|              630*8             |1,00035|1,00071|1,00106|1,00131|
|              630*9             |1,00031|1,00063|1,00094|1,00116|
|             630*10             |1,00028|1,00057|1,00085|1,00105|
|             630*11             |1,00026|1,00052|1,00077|1,00095|
|             630*12             |1,00024|1,00047|1,00071|1,00087|
|                                |       |       |       |       |
|              720*8             |1,00040|1,00081|1,00121|1,00150|
|              720*9             |1,00036|1,00072|1,00108|1,00133|
|             720*10             |1,00032|1,00065|1,00097|1,00120|
|             720*11             |1,00029|1,00059|1,00088|1,00109|
|             720*12             |1,00027|1,00054|1,00081|1,00100|
|             720*14             |1,00023|1,00046|1,00069|1,00086|
|--------------------------------+-------+-------+-------+-------|
|              820*9             |1,00041|1,00082|1,00123|1,00152|
|             820*10             |1,00037|1,00074|1,00111|1,00136|
|             820*11             |1,00034|1,00067|1,00101|1,00124|
|             820*12             |1,00031|1,00062|1,00092|1,00114|
|             820*14             |1,00026|1,00053|1,00079|1,00098|
|             820*16             |1,00023|1,00046|1,00069|1,00085|
|                                |       |       |       |       |
|             920*10             |1,00041|1,00083|1,00124|1,00157|
|             920*11             |1,00038|1,00075|1,00113|1,00139|
|             920*12             |1,00034|1,00069|1,00103|1,00128|
|             920*14             |1,00030|1,00059|1,00089|1,00109|
|             920*16             |1,00026|1,00052|1,00078|1,00096|
|                                |       |       |       |       |
|            1020*10             |1,00046|1,00091|1,00138|1,00169|
|            1020*11             |1,00042|1,00083|1,00125|1,00154|
|            1020*12             |1,00038|1,00076|1,00114|1,00142|
|            1020*14             |1,00033|1,00066|1,00098|1,00121|
|            1020*16             |1,00029|1,00057|1,00086|1,00106|
|                                |       |       |       |       |
|            1220*11             |1,00050|1,00100|1,00150|1,00185|
|            1220*12             |1,00046|1,00092|1,00137|1,00170|
|            1220*14             |1,00039|1,00078|1,00117|1,00145|
|            1220*16             |1,00034|1,00068|1,00103|1,00127|
|                                |       |       |       |       |
|            1420*12             |1,00053|1,00107|1,00159|1,00197|
|            1420*14             |1,00045|1,00091|1,00137|1,00168|
|            1420*16             |1,00034|1,00068|1,00103|1,00130|
|----------------------------------------------------------------|
|Примітка. При дробових значеннях середнього тиску коефіцієнт К |
|                                                              р |
|визначають методом лінійної інтерполяції.                       |
------------------------------------------------------------------

     Таблиця 2 - Значення коефіцієнта К залежно від середньої
                                           t
температури в трубопроводі

------------------------------------------------------------------
|   t, град.C   |       К        |   t, град.C |       К        |
|               |        t       |              |        t       |
|---------------+----------------+--------------+----------------|
|      - 10     |    0,99899     |      20      |    1,00000     |
|      - 9      |    0,99903    |      21      |    1,00003     |
|      - 8      |    0,99906     |      22      |    1,00007     |
|      - 7      |    0,99909     |      23      |    1,00010     |
|      - 6      |    0,99913     |      24      |    1,00013     |
|      - 5      |    0,99916     |      25      |    1,00017     |
|      - 4      |    0,99919     |      26      |    1,00020     |
|      - 3      |    0,99923     |      27      |    1,00024     |
|      - 2      |    0,99926     |      28      |    1,00027     |
|      - 1      |    0,99929     |      29      |    1,00030     |
|       0       |    0,99933     |      30      |    1,00034     |
|       1       |    0,99936     |      31      |    1,00037     |
|       2       |    0,99940     |      32      |    1,00040     |
|       3       |    0,99943     |      33      |    1,00044     |
|       4       |    0,99946     |      34      |    1,00047     |
|       5       |    0,99950     |      35      |    1,00050     |
|       6       |    0,99953     |      36      |    1,00054     |
|       7       |    0,99956     |      37      |    1,00057     |
|       8       |    0,99960     |      38      |    1,00060     |
|       9       |    0,99963     |      39      |    1,00064     |
|      10       |    0,99966     |      40      |    1,00067     |
|      11       |    0,99970     |      41      |    1,00071     |
|      12       |    0,99973     |      42      |    1,00074     |
|      13       |    0,99976     |      43      |    1,00077     |
|      14       |    0,99980     |      44      |    1,00081     |
|      15       |    0,99983     |      45      |    1,00084     |
|      16       |    0,99987     |      46      |    1,00087     |
|      17       |    0,99990     |      47      |    1,00091     |
|      18       |    0,99993     |      48      |    1,00094     |
|      19       |    0,99997     |      49      |    1,00097     |
|               |                |      50      |    1,00101     |
------------------------------------------------------------------

 Директор департаменту
 з питань нафтової, газової
 та нафтопереробної промисловості
 Мінпаливенерго                                     О.Г.Нестеренко

 Директор департаменту
 економічної конкуренції
 та секторальних перетворень
 Мінекономіки                                          О.В.Пендзин

 Директор департаменту розвитку
 та координації систем
 транспорту та зв'язку
 Мінтрансзв'язку                                     Г.М.Легенький

 Директор департаменту
 стандартизації та метрології
 Держспоживстандарту                             А.А.Нелепов

 

 

 

Новости компании

09.07.2021

Текущие цены на нефтепродукты

ДНЕПР

Топливо дизельное ДП-Л-ЕВРО5-ВО (ULSD 10ppm) Турция-нет; Топливо дизельное ДП-Л-ЕВРО5-ВО УТН-23,65 грн/литр; Топливо дизельное ДТ-Л-К5 Лукойл-23,65 грн/литр; Бензин А-92 (УТН, Евро-5)-26,75 грн/литр; Бензин А-95 (УТН, Евро-5)-27,80 грн/литр; Керосин JET A-1 (Орлен, Литва)-нет;

ОДЕССА, Известковая

ДП-Л-ЕВРО5-ВО (ULSD 10ppm) Турция-23,80 грн/литр; Бензин А-92 (УТН, Евро-5)-26,70 грн/литр; Бензин А-95 (УТН, Евро-5)-27,90 грн/литр;

КРЕМЕНЧУГ

Топливо дизельное ДП-Л-ЕВРО5-ВО УТН-23,65 грн/литр; Бензин А-92 (УТН, Евро-5)-26,90 грн/литр; Бензин А-95 (УТН, Евро-5)-27,90 грн/литр;

БОРИСПОЛЬ, Пролиски

Топливо дизельное ДП-Л-ЕВРО5-ВО УТН-23,75 грн/литр; Топливо дизельное ДП-Л-ЕВРО5-ВО Турция-нет; Бензин А-92 (УТН, Евро-5)-26,80 грн/литр; Бензин А-95 (УТН, Евро-5)-27,90 грн/литр;

НИКОЛАЕВ

Топливо дизельное ДП-Л-ЕВРО5-ВО Турция-23,10 грн/литр; Бензин А-92 (УТН, Евро-5)-27,50 грн/литр; Бензин А-95 (УТН, Евро-5)-28,45 грн/литр;

Текущие цены на химию: Цена наливом до 2тн: Этиленгликоль (моно,МЭГ,Польша)-43,50 грн/кг; Пропиленгликоль (моно,Китай)- 113,00 грн/кг; Пропиленгликоль (моно,BASF,USP)- 125,00 грн/кг;Глицерин (фарм,Польша)-33,00 грн/кг; Спирт этиловый (РОЛФ,Укрспирт 96,5%)-нет; Спирт этиловый (РОУ,99,8%)- 60,00 грн/кг; Изопропиловый спирт-130,00 грн/кг, Этилацетат- 38,00 грн/кг, Диэтиленгликоль- нет, РЕ-00-5-11 аналог 647- 31,10 грн/кг, РЕ-00-90-1 аналог 646- 30,80 грн/кг, РЕ-00-60-14 аналог бутилацетата марки Б- 67,00 грн/кг, РЕ-09-40 аналог этилацетата марки Б- 44,00 грн/кг, РЕ-00-5-26 смесь ароматическая- 32,00 грн/кг. 

Идивидуальная ценовая политика к каждому клиенту. Цена указана с НДС на условиях самовывоза. Имеем возможность доставить по Украине бензовозами.

01.07.2019

Реєстраційний № ліцензії 990614201900744 від 01.07.2019р. по 01.07.2024р. на право оптової торгівлі пальним

21.04.2019

Наши телефоны :

(067) 630-68-81

(063) 797-70-61

(056) 797-70-61.

17.04.2019

ТОВ "ІНТЕРОЙЛ ТРЕЙД" зареєстровано платником акцизного податку з реалізації пального 17.04.2019р. № 8637

25.01.2012

Если Вы к нам не дозвонились, на предприятии открыта горячая телефонная линия

(056) 797-70-61

04.04.2008

При поддержке Днепропетровской облгосадминистрации с 1 по 4 апреля в ДС "МЕТЕОР" проходила выставка "EURO-2012-европейские стандарты качества".Основное направление выставки определяло подготовку Днепропетровска к будущему чемпионату по футболу EURO-2012.ООО "НК ИНТЕРОЙЛ" приняла активное участие в выставке и продемонстрировала европейский профессионализм в оказании услуге по обеспечению города нефтепродуктами.Организатор выставки Бизнес-центр "Коминфо" отметил "НК ИНТЕРОЙЛ" дипломом за "Качество и профессионализм".Это еще одно подтверждение,что НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРОЙЛ-Компания с европейскими стандартами обслуживания.

 

 

iGas.com.ua

 

 

 

 

 

 

Реклама

Топливные скретч-карты «Авиас»

 

Газ соответствует нормам "ЕВРО-4" на АГЗС "ВЕЛЬТ", пропан-бутан цена АЗС -, скидка на талоны до 4%. Адреса АГЗС: 

г.Днепропетровск,ул. Научная,68;

г.Днепропетровск,ул. Дружбы,5;

г.Днепропетровск,ул.Космическая,28; 

г.Днепропетровск,ул.Нижнедне-

провская,5; 

г.Днепропетровск,ул.Криворожское шоссе,28-а; 

г.Павлоград,ул.Линейная,3; 

г.Павлоград,ул.Днипровская,412; 

г.Павлоград,ул.Днипровская,1-б; 

г.Днепропетровск,ул. Червоногорская, 2-г; 

г.Днепропетровск,ул.генерала Захарченка,11-а; 

 

Нефть Газ Нефтеперерабатывающая промышленность: нефтеперерабатывающая промышленность, нефтеперерабатывающее оборудование

 

Здесь может быть Ваша реклама

 

 

 

 

   

Rambler's Top100

 

 

CY and PR

     

 

Google

ООО «ИНТЕРОЙЛ ТРЕЙД» © 2019-2020
Разработка AstraVision © 2008
based on 0x20 solutions © by morgan, 2005-2008